Ech, znowu trzeba…

Jesień — odpada tynk od ścian, kałuże leżą unieruchomione dniem, światło wydaje się niecierpliwe, pośpiesznie i niedokładne. Park pełen żółknących drzew jest tak daleko, jak wizja wesołych wakacji. Wiatr jest jak ciężkie westchnienie kobiety zabierającej się za porządki. Ech, znowu trzeba niebieską szmatką przecierać szare godziny….

… że było

Miejsce po grodzie. Miejsce po życiu utkane z historii, do której właściwie już nie ma dostępu. Nic nie wiadomo o tamtych ludziach, ani o ich marzeniach, pragnieniach, ani o sukcesach. Została za to informacja o katastrofie. Symptomatyczne.
„Gród istniał krótko, został zniszczony na skutek pożaru. W XV i XVI wieku wał grodziska był wykorzystywany jako miejsce pochówków okolicznej ludności”
Po naszej cywilizacji też w końcu to tylko pozostanie. Jak po Atlantydzie, że była 😉
I można to przyjąć z takim spokojem, jak informację o grodzisku. Że było.

#grodzisko #zbucz

staram (się), staryś

Ludzki umysł jest aspektem uniwersalnego umysłu. Dlatego nie jesteśmy ofiarami starości, chorób, czy śmierci. W ogóle nie jesteśmy ofiarami! Chopra głosi, że to, co nam się przydarza, jest częścią scenografii, ale nie częścią obserwatora, który jest odporny na wszelkie zmiany. Tym obserwatorem jest duch, będący wyrazem wiecznego bytu.

Znany amerykański fizyk z Princeton University, John Wheeler w swoich pracach użył określenia „wszechświat tworzony przez obserwatora” i uznał, że świat manifestuje się, gdy nasz umysł wchodzi z nim w interakcję, zatem: przykładowy pomiar momentu spinowego cząstki elementarnej atomu oddziałuje na tę cząstkę, a przez to i na spin cząsteczki bliźniaczej, oddalonej nawet o wiele mil.

Nie ma wątpliwości — obserwator tworzy/porządkuje rzeczywistość. Literalnie!